Dizajn management – definicija

DIZAJN MANAGEMENT – definicija

»Dizajn management« kot primer novih upravljalskih pristopov v podjetjih uveljavlja pomen učinkovitega upravljanja z multidisciplinarnim kreativnim potencialom (pri ustvarjanju dodane vrednosti na področju razvoja novih izdelkov in storitev) in s tržno prepoznavnostjo ter hkrati uveljavlja pomen učinkovitega upravljanja z lastnimi sredstvi.

 

»Dizajn management je kulturna, strateška in operativna uporaba oblikovalskih resursov (notranjih in zunanjih), ki so na voljo organizaciji, ki je usmerjena v ustvarjanje in doseganje poslovnih in organizacijskih ciljev«.

(Profesor Peter McGrory, Univerza za umetnost in oblikovanje, Helsinki TaiK)

Razumevanje dizajn managementa

Koncept dizajn managementa obsega širok nabor aktivnosti in praks, v osnovi pa se nanaša na oblikovanje, ki se začne z malo začetnico »o« (oblikovanje kot storitev), ter tudi Oblikovanje z veliko začetnico »O« (oblikovanje kot osrednja kompetenca).

Obseg in bistvo dizajn managementa:

– upravljanje oblikovalskih projektov,

– upravljanje aktivnosti oblikovanja kot ustvarjalnega procesa, ki je usmerjen proti uporabnikom in k reševanju problemov,

– upravljanje oblikovalskega procesa znotraj organizacije v okviru različnih oblikovalskih disciplin in funkcionalnih področij,

– Strateška uporaba oblikovanja.

 

1. Strateški dizajn management

Strateški dizajn management lahko označimo kot management strategije oblikovanja.

Odločitve strateškega oblikovanja se nanašajo na oblikovanje prihodnjih smernic razvoja ter oblikujejo dolgoročen odnos med organizacijo in njenim okoljem (deležniki). Glede oblikovanja pa to pomeni razvijati novo grafično podobo, vstopati na nove trge ter razvijati novo linijo produktov ali celo novo znamko. Na ta način dizajn management omogoča podjetju, da ustvari identiteto in edinstveni strateški položaj na trgu. Omogoča pa tudi ustvarjanje novih poslov, inovacij in dodajanje znatne vrednosti obstoječim produktom. Oblikovanje mora omogočati nove strukture oblikovanja cen in marketinške strategije ter tako odpreti pot novim trgom in večji dobičkonosnosti.

 

 2. Taktični dizajn management

Taktični dizajn management lahko opišemo kot management oblikovalskega postopka ali kot management oblikovalskih resursov. Razumemo ga lahko kot vodenje notranjega oblikovalskega oddelka ali funkcije, ohranjanje ustreznih strokovnih ravni strokovnjakov za oblikovanje (sposobnosti), spodbujanje ustvarjalnega delovnega okolja, posredovanje oblikovalskih storitev ali kakovost dokumentacije ter informacijske logistike.

 

3. Operativni dizajn management

Operativni dizajn management  lahko označimo kot projektni dizajn management.

Glavna naloga je zagotoviti, da so ustrezni oblikovalski projekti zasnovani tako, da ustrezajo identificiranim poslovnim in organizacijskim ciljem. Na tej ravni dizajn management pomeni dobavljanje učinkovitih oblikovalskih rešitev na učinkovit in stroškovno učinkovit način.

Najbolj pomembne operativne naloge dizajn managementa obsegajo določitev standardov za natančno izvedbo, zasnovo (izvedbo) načrtov, omogočanje realizacije in nadzora izvedbe tj. izbira dobaviteljev, vodenje oblikovalca ali oblikovalske/projektne ekipe (mogoče celo interdisciplinarne), projektna dokumentacija in administracija, organizacija produkcije, izvedba in nadziranje rezultatov projekta (učinkovitost)

Vizija dizajn managementa

Uspešen dizajn management omogoča izvedbo strategije, ustvarjanje inovacij, gradnjo znamk in zagotavlja zadovoljstvo strank.

Slabosti:

a) V mnogih evropskih malih in srednje velikih podjetjih so učinkovite prakse dizajn managementa le redko uveljavljene. Rezultat pomanjkanja teh praks so produkti (blago in storitve), ki so sicer tehnično dovršeni, vendar pa jih je težko uporabljati ali ne navdušujejo potencialnih strank. Enako škodljivo je lahko ustvarjanje lepih predmetov, ki pa ne ustvarijo zadovoljivih dobičkov zaradi slabega dizajna ali nezadostnih funkcionalnih in tehničnih lastnosti. Najbolj zaskrbljujoče pa je, da imajo podjetja odlične produkte ali storitve, vendar premalo pozornosti posvečajo razvoju blagovne znamke, komunikaciji in okolju, ki podjetje diferencirajo in privabljajo stranke. Na splošno ta podjetja ne izkoristijo učinkovite uporabe oblikovanja, da bi pridobila konkurenčne prednosti.

b) Managerji imajo težave pri identificiranju in razumevanju procesa oblikovanja. Ta se pogosto smatra kot omejen ustvarjalni proces oblikovalca (od osnutka prototipa in specifikacij za reprodukcijo).  Vendar pa je to dejansko zelo obsežen proces, ki vključuje ljudi in funkcionalne oddelke (npr. končne uporabnike, stranke, strateške partnerje, svetovalce, funkcionalne managerje, zunanje ali notranje oblikovalce, tehnične strokovnjake in dobavitelje).

Dizajn management je kontinuiran proces, ki poteka v sklopu različnih projektov in na ciklični ravni:

 

1. Načrtovanje oblikovanja (definiranje problema in ustvarjalno vodenje; programiranje)

2. Ocenjevanje oblikovalskih predlogov (učinkovitost in posledice; odločanje)

3.  Izvedba oblikovalskih rešitev (produkcija, namestitev in predstavitev)

4. Spremljanje oblikovanja (odzivi na trgu, izboljšave, upravljanje z življenjskim ciklom)