Študijski program dizajn management

Nova interdisciplinarna študijska smer Dizajn management, ki jo izvaja Fakulteta za dizajn v sklopu študijskega programa Dizajn, združuje teorijo in prakso iz disciplin oblikovanja, tehnologije, načrtovanja, podjetništva in gospodarstva ter podaja potrebne veščine za upravljanje in prehajanje med temi področji.

Oblikovalski projekti znotraj organizacij največkrat predstavljajo most med oblikovanjem in vodenjem procesov, v katerih sodeluje tim strokovnjakov z različnimi interesi. Iz tega razloga mora biti dizajn manager oseba s poglobljenim poznavanjem oblikovalskih procesov in oblikovalskega mišljenja, z visoko stopnjo empatije, predvsem pa z odličnimi upravljalskimi in komunikacijskimi sposobnostmi.

Študenti smeri Dizajn management bodo pridobivali znanja kot praktični oblikovalci znotraj oblikovalskega tima,hkrati pa bodo znali z oblikovalskim timom tudi upravljati, kar pomeni, da bodo pridobili tudi trdno osnovo managerskih znanj in veščin, kajti taktične odločitve na področju oblikovanja se nanšajo na izbiro najbolj ustrezne organizacijske strukture, ki je potrebna za uspešno izvedbo strateških odločitev, poleg tega je pomembna tudi koordinacija različnih vrst oblikovalskega dela, ravnanja na področju oblikovanja ter raven znanja odločevalcev na področju oblikovanja. Za doseganje koherentne oblikovalske politike je potrebno tudi usklajevanje in koordinacija med različnimi oddelki in poslovnimi enotami. Za optimalno izkoriščanje potenciala oblikovanja v podjetju mora dizajn manager delovati tako na strateški, taktični (organizacijski) in operativni ravni.
Prav zato je potrebno njegove kompetence  upoštevati kot pomembno sredstvo podjetja ali organizacije, kar pa je potrebno strateško načrtovati in voditi.

Študenti, ki se odločajo za študij na smeri Dizajn management ne pridobivajo znanja kot praktični oblikovalci znotraj oblikovalskega tima, temveč kot njihovi vodje. Njihova naloga bo, da z vodenjem multi-funkcijskih timov zagotovijo optimalen oblikovalski rezultat.