Program nudi diplomantom možnost hitre integracije na trg delovne sile in preko prakse, možnosti uveljavljanja ter delovanja tako na slovenskih, kot na mednarodnih trgih oblikovalske stroke, saj kreativne industrije v ožjem pomenu besede v sodobni družbi predstavljajo glavni dejavnik ustvarjalnosti in inovativnosti, ki je nujni konkurenčni pogoj razvoja industrije, uspešnosti države in življenjske ravni družbe. Po različnih kazalnikih EU se razvijajo hitreje kot drugi deli nacionalnih ekonomij, kar pomeni, da postajajo ene izmed najpomembnejših strateških dejavnikov globalne konkurenčnosti. Kreativne industrije nadgrajujejo poglavitne umetniške prakse z dosežki uporabne znanosti, ki jih pretvarjajo v nove konkurenčne izdelke in storitve, s tem pa predstavljajo pomemben del gospodarskega in intelektualnega razvoja družbe.

Diplomanti smeri Dizajn management bodo zaposljivi v večjih in manjših gospodarskih družbah, predvsem pa v tistih, ki bodo podprle vključevanje strategije oblikovanjav svojo poslovno strategijo,saj le -to dokazano izboljšuje edinstvenost, prepoznavnost in pozicioniranje podjetja. V svojem delovnem okolju bodo dizajn managerji zadolženi za:

– upravljanje oblikovalskih projektov,
– upravljanje aktivnosti oblikovanja kot ustvarjalnega procesa, ki je usmerjen k uporabnikom in k reševanju problemov,
– upravljanje oblikovalskega procesa znotraj organizacije v okviru različnih oblikovalskih disciplin in funkcionalnih področij,
– strateško uporabo oblikovanja.

Zaradi interdisciplinarnosti znanj , ki jih bodo pridobili diplomanti smeri Dizajn management, so jim omogočene zaposlitvene možnosti  tudi v podjetjih, ki so vpeta v širši mednarodni prostor, kajti temeljni cilj tako dodiplomskega kot magistrskega programa »Dizajn« je usposobiti študente s strokovnimi znanji, potrebnimi za pripravo inovativnih dizajnerskih rešitev, ki bodo povečale možnosti prodora in razvoja slovenskega oblikovanja na tuje trge, kjer bodo vodstvene položaje lahko prevzeli diplomanti smeri Dizajn management, ki bodo s svojim širokim oblikovalskim znanjem ter poznavanjem upravljalskih procesov, usposobljeni za vodenje najzahtevnejših oblikovalskih projektov.